Acetamides

Acetamider

Svensk definition

Derivat av acetamid som används som lösningsmedel, som milda irritanter och i organisk syntes.

Engelsk definition

Derivatives of acetamide that are used as solvents, as mild irritants, and in organic synthesis.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.