Vertigo

Yrsel

Svensk definition

Illusion av rörelse, antingen att den yttre världen snurrar runt individen eller att individen snurrar i rymden. Yrsel kan höra samman med störningar i innerörat, vestibulärnerven, hjärnstammen eller hjärnbarken. Skador i tinningloben och hjässloben kan hänga samman med anfall med yrsel som ett symtom i den iktala fasen.

Svenska synonymer

Vertigo

Engelska synonymer

Vertigos Vertigo, Subjective Subjective Vertigo Subjective Vertigos Vertigos, Subjective Spinning Sensation Sensation, Spinning Sensations, Spinning Spinning Sensations Positional Vertigo Vertigo, Positional Vertigo, Brain Stem Brain Stem Vertigo Brain Stem Vertigos Vertigos, Brain Stem Vertigo, Brainstem Brainstem Vertigo Brainstem Vertigos Vertigos, Brainstem Vertigo, Peripheral Peripheral Vertigo Peripheral Vertigos Vertigos, Peripheral Vertigo, Essential Essential Vertigo Essential Vertigos Vertigos, Essential Vertigo, Intermittant Intermittant Vertigo Intermittant Vertigos Vertigos, Intermittant Vertigo, Paroxysmal Paroxysmal Vertigo Paroxysmal Vertigos Vertigos, Paroxysmal Central Nervous System Origin Vertigo Vertigo, Central Origin Central Origin Vertigo Central Origin Vertigos Origin Vertigo, Central Origin Vertigos, Central Vertigos, Central Origin CNS Origin Vertigo CNS Origin Vertigos Origin Vertigo, CNS Origin Vertigos, CNS Vertigo, CNS Origin Vertigos, CNS Origin Vertigo, Central Nervous System Origin Vertigo, Constant Constant Vertigo Constant Vertigos Vertigos, Constant