Sodium

Natrium

Svensk definition

Ett grundämne i alkalimetallgruppen. Det har kemiskt tecken Na, atomnummer 11 och atomvikt 23. Med atomvärde 1 har natrium stark benägenhet för bindning till syre och andra ickemetalliska grundämnen. Natrium är den huvudsakliga katjonen i extracellulära kroppsvätskor. Dess salter är de mest använda inom medicin. Fysiologiskt spelar natrium en avgörande roll i reglering av blodtryck, vätskevolym och elektrolytbalans.

Engelsk definition

A member of the alkali group of metals. It has the atomic symbol Na, atomic number 11, and atomic weight 23.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Sodium-23 Sodium 23 Sodium Ion Level Ion Level, Sodium Level, Sodium Ion