Sodium Radioisotopes

Natriumradioisotoper

Svensk definition

Instabila isotoper av natrium som avger strålning under sönderfall. Na-atomer med atomvikter 20-22 och 24-26 är radioaktiva natriumisotoper.

Engelsk definition

Unstable isotopes of sodium that decay or disintegrate emitting radiation. Na atoms with atomic weights 20-22 and 24-26 are radioactive sodium isotopes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Radioisotopes, Sodium