Disorders of Sex Development

Rubbningar i könsutvecklingen

Svensk definition

Medfödda tillstånd hos unisexuella organismer där utvecklingen av kromosomkön, hormonellt kön och anatomiskt kön är atypisk. Inkluderar effekter av exponering för onormala nivåer av könshormoner från modern eller störningar av funktionen hos dessa hormoner orsakade av endokrina disruptorer.

Engelsk definition

In gonochoristic organisms, congenital conditions in which development of chromosomal, gonadal, or anatomical sex is atypical. Effects from exposure to abnormal levels of GONADAL HORMONES in the maternal environment, or disruption of the function of those hormones by ENDOCRINE DISRUPTORS are included.

Svenska synonymer

Avvikande könsutveckling DSD Intersexualism Intersexualitet Hermafroditism Pseudohermafroditism Oklart kön Könsdifferentieringsstörningar

Engelska synonymer

Disorders of Sexual Development Sexual Development Disorders Sexual Development Disorder Sex Development Disorders Sex Development Disorder Ambiguous Genitalia Genitalia, Ambiguous Genital Ambiguity Ambiguities, Genital Ambiguity, Genital Genital Ambiguities Intersex Conditions Condition, Intersex Conditions, Intersex Intersex Condition Pseudohermaphroditism Sex Differentiation Disorders Differentiation Disorder, Sex Differentiation Disorders, Sex Disorder, Sex Differentiation Disorders, Sex Differentiation Sex Differentiation Disorder Sexual Differentiation Disorders Differentiation Disorder, Sexual Differentiation Disorders, Sexual Disorder, Sexual Differentiation Disorders, Sexual Differentiation Sexual Differentiation Disorder Hermaphroditism Intersexuality Intersexualities