Gonadal Dysgenesis

Gonaddysgenesi

Svensk definition

En rad syndrom med störd utveckling av könskörtlarna, som t ex äggstocksaplasi och testikeldysgenesi. Spektret av könsmissbildningar återspeglas i den varierande könskromosomsammansättningen vid karyotyperna 45,X-monosomi (Turners syndrom), 46XX-dysgenesi, 46XY-dysgenesi, och könskromosommosaikism (blandad gonaddysgenesi). Fenotyperna spänner över övergången från kvinnliga, via tvetydiga, till manliga. Hit räknas även avsaknad av könskörtlar (gonadagenesi).

Engelsk definition

A number of syndromes with defective gonadal developments such as streak GONADS and dysgenetic testes or ovaries. The spectrum of gonadal and sexual abnormalities is reflected in their varied sex chromosome (SEX CHROMOSOMES) constitution as shown by the karyotypes of 45,X monosomy (TURNER SYNDROME); 46,XX (GONADAL DYSGENESIS, 46XX); 46,XY (GONADAL DYSGENESIS, 46,XY); and sex chromosome MOSAICISM; (GONADAL DYSGENESIS, MIXED). Their phenotypes range from female, through ambiguous, to male. This concept includes gonadal agenesis.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dysgenesis, Gonadal Gonadal Agenesis