Gonadal Hormones

Könshormoner

Svensk definition

Hormoner som produceras av könskörtlarna, omfattande såväl steroid- som peptidhormoner. Till de viktigaste steroidhormonerna hör östradiol och progesteron från äggstockarna och testosteron från testiklarna. Till de viktigaste peptidhormonerna hör aktiviner och inhibiner.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hormones, Gonadal Gonadal Hormone Hormone, Gonadal