Inhibins

Inhibiner

Svensk definition

Glykoproteiner som blockerar hypofysens utsöndring av follikelstimulerande hormon (FSH). Inhibiner produceras av testiklarnas sertoliceller, av granulosacellerna i äggstockens folliklar, i moderkakan och i andra vävnader. Inhibiner och aktiviner reglerar utsöndringen av follikelstimulerande hormon; båda grupperna tillhör TGF-beta-superfamiljen, såsom varande transformeringstillväxtfaktor-beta. Inhibiner består av en disulfidlänkad heterodimer med en unik alfaenhet bunden till antingen en beta A- eller en beta B-underenhet, varvid bildas inhibin A resp. inhibin B.

Engelsk definition

Glycoproteins that inhibit pituitary FOLLICLE STIMULATING HORMONE secretion. Inhibins are secreted by the Sertoli cells of the testes, the granulosa cells of the ovarian follicles, the placenta, and other tissues. Inhibins and ACTIVINS are modulators of FOLLICLE STIMULATING HORMONE secretions; both groups belong to the TGF-beta superfamily, as the TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA. Inhibins consist of a disulfide-linked heterodimer with a unique alpha linked to either a beta A or a beta B subunit to form inhibin A or inhibin B, respectively

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inhibin Inhibins, Testicular Testicular Inhibins Testicular Inhibin Inhibin, Testicular Inhibins, Female Female Inhibins Ovarian Inhibin Inhibin, Ovarian Female Inhibin Inhibin, Female Inhibin-F Inhibin F