Gonadal Steroid Hormones

Steroida könshormoner

Svensk definition

Steroidhormoner som produceras av könskörtlarna. De stimulerar fortplantningsorganen, könscellmognad och de sekundära könsdragen hos män och kvinnor. Till de viktigaste steroidhormonerna hör östradiol, progesteron och testosteron.

Engelsk definition

Steroid hormones produced by the GONADS. They stimulate reproductive organs, germ cell maturation, and the secondary sex characteristics in the males and the females. The major sex steroid hormones include ESTRADIOL; PROGESTERONE; and TESTOSTERONE.

Svenska synonymer

Könshormoner, steroida

Engelska synonymer

Hormones, Gonadal Steroid Steroid Hormones, Gonadal Sex Steroid Hormone Hormone, Sex Steroid Steroid Hormone, Sex Sex Steroid Hormones Hormones, Sex Steroid Steroid Hormones, Sex Sex Hormone Hormone, Sex Sex Hormones Gonadal Steroid Hormone Hormone, Gonadal Steroid Steroid Hormone, Gonadal