Schistosomiasis haematobia

Schistosomiasis haematobia

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Schistosomiasis haematobium Schistosoma haematobia Infection Infection, Schistosoma haematobia Infections, Schistosoma haematobia Schistosoma haematobia Infections Schistosomiasis, Urinary Schistosomiases, Urinary Urinary Schistosomiases Urogenital Schistosomiasis Schistosomiases, Urogenital Schistosomiasis, Urogenital Urogenital Schistosomiases Urinary Schistosomiasis