Pseudoxanthoma Elasticum

Pseudoxanthoma elasticum

Svensk definition

En ärftlig rubbning som kännetecknas av att den elastiska vävnaden i huden, ögonen och vaskulaturen degenereras och förkalkas. Det finns minst två olika typer, autosomal recessiv och autosomal dominant. Orsakas av mutation i en av ABC-bärare. Patienter med pseudoxanthoma elasticum är predisponerade för hjärtinfarkt och blödning i mag-tarmkanalen.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Gronblad-Strandberg Syndrome Gronblad Strandberg Syndrome Syndrome, Gronblad-Strandberg Groenblad-Strandberg Syndrome Pseudoxanthoma Elasticum, Incomplete Elasticum, Incomplete Pseudoxanthoma Elasticums, Incomplete Pseudoxanthoma Incomplete Pseudoxanthoma Elasticum Incomplete Pseudoxanthoma Elasticums Pseudoxanthoma Elasticums, Incomplete Pseudoxanthoma Elasticum, Autosomal Dominant Pseudoxanthoma Elasticum, Forme Fruste