Prospective Studies

Prospektiva studier

Svensk definition

Observationer av tillräckligt många personer under tillräckligt antal år för att kunna synliggöra incidens eller dödlighet inom den studerade gruppen.

Engelsk definition

Observation of a population for a sufficient number of persons over a sufficient number of years to generate incidence or mortality rates subsequent to the selection of the study group.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Prospective Study Studies, Prospective Study, Prospective