Prognathism

Underbett

Svensk definition

Ett tillstånd som kännetecknas av onormalt framskjutande underkäke.

Engelsk definition

A condition marked by abnormal protrusion of the mandible. (Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Prognatism

Engelska synonymer

Prognathisms