Postpericardiotomy Syndrome

Postperikardiotomisyndrom

Svensk definition

En icke-specifik överkänslighetsreaktion orsakad av skada på hjärtsäcken, ofta efter perikardiotomi. Kännetecknas av perikardiell utgjutning; höga AHA-titrar; låg feber; letargi; aptitförlust eller bugsmärta.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Postpericardiotomy Syndromes Syndrome, Postpericardiotomy Syndromes, Postpericardiotomy Postcommissurotomy Syndrome Postcommissurotomy Syndromes Syndrome, Postcommissurotomy Syndromes, Postcommissurotomy