Pesticide Residues

Bekämpningsmedelsrester

Svensk definition

Rester av bekämpningsmedel eller deras nedbrytningsprodukter i miljön efter normal användning eller föroreningar.

Engelsk definition

Pesticides or their breakdown products remaining in the environment following their normal use or accidental contamination.

Svenska synonymer

Pesticidrester

Engelska synonymer

Pesticide Residue Residue, Pesticide Residues, Pesticide