Nitrites

Nitriter

Svensk definition

Salter av salpetersyrlighet eller föreningar som innehåller gruppen NO2-. De oorganiska nitriterna av typen MNO2 (där M=metall) är alla olösliga, förutom de alkalina nitriterna. De organiska nitriterna kan vara isomerer, men inte identiska med motsvarande nitroföreningar (R-NO2).

Engelsk definition

Salts of nitrous acid or compounds containing the group NO2-. The inorganic nitrites of the type MNO2 (where M=metal) are all insoluble, except the alkali nitrites. The organic nitrites may be isomeric, but not identical with the corresponding nitro compounds. (Grant & Hackh's Chemical Dictionary, 5th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nitrite