Sodium Nitrite

Natriumnitrit

Svensk definition

Natriumsalt av salpetersyrlighet. Saltet används i många industriella processer, för köttbehandling, färgning, konservering, och som reagens i analytisk kemi. Det används som motgift vid cyanidförgiftning. Föreningen är giftig och mutagen och reagerar in vivo med sekundära eller tertiära aminer, varvid bildas starkt kancerogena nitrosaminer.

Engelsk definition

Nitrous acid sodium salt. Used in many industrial processes, in meat curing, coloring, and preserving, and as a reagent in ANALYTICAL CHEMISTRY TECHNIQUES. It is used therapeutically as an antidote in cyanide poisoning. The compound is toxic and mutagenic and will react in vivo with secondary or tertiary amines thereby producing highly carcinogenic nitrosamines.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nitrite, Sodium