Nitric Oxide

Kväveoxid

Svensk definition

Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.

Engelsk definition

A free radical gas produced endogenously by a variety of mammalian cells, synthesized from ARGININE by NITRIC OXIDE SYNTHASE. Nitric oxide is one of the ENDOTHELIUM-DEPENDENT RELAXING FACTORS released by the vascular endothelium and mediates VASODILATION. It also inhibits platelet aggregation, induces disaggregation of aggregated platelets, and inhibits platelet adhesion to the vascular endothelium. Nitric oxide activates cytosolic GUANYLATE CYCLASE and thus elevates intracellular levels of CYCLIC GMP.

Svenska synonymer

Endotelderiverad relaxerande faktor

Engelska synonymer

Oxide, Nitric Nitrogen Monoxide Monoxide, Nitrogen Nitric Oxide, Endothelium-Derived Endothelium-Derived Nitric Oxide Nitric Oxide, Endothelium Derived Endogenous Nitrate Vasodilator Nitrate Vasodilator, Endogenous Vasodilator, Endogenous Nitrate Mononitrogen Monoxide Monoxide, Mononitrogen