Cyclic GMP

Cykliskt GMP

Svensk definition

Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.

Engelsk definition

Guanosine cyclic 3',5'-(hydrogen phosphate). A guanine nucleotide containing one phosphate group which is esterified to the sugar moiety in both the 3'- and 5'-positions. It is a cellular regulatory agent and has been described as a second messenger. Its levels increase in response to a variety of hormones, including acetylcholine, insulin, and oxytocin and it has been found to activate specific protein kinases. (From Merck Index, 11th ed)

Svenska synonymer

Cykliskt guanosinmonofosfat

Engelska synonymer

GMP, Cyclic Guanosine Cyclic Monophosphate Cyclic Monophosphate, Guanosine Monophosphate, Guanosine Cyclic Guanosine Cyclic 3',5'-Monophosphate 3',5'-Monophosphate, Guanosine Cyclic Cyclic 3',5'-Monophosphate, Guanosine Guanosine Cyclic 3,5 Monophosphate Guanosine Cyclic-3',5'-Monophosphate Cyclic-3',5'-Monophosphate, Guanosine Guanosine Cyclic 3',5' Monophosphate