Neuroblastoma

Neuroblastom

Svensk definition

En vanlig tumörform under tidig barndom som uppkommer ur neurallistceller i det sympatiska nervsystemet och uppvisar varierande kliniska förlopp, från spontan tillbakagång till snabb metastasbildning och död. Denna tumör är den vanligaste formen av bukcancer hos barn, men kan även utgå från bröstkorgen, nacken eller, i sällsynta fall, det centrala nervsystemet. Histologiska särdrag är nystan av enhetliga runda celler med hyperkromatiska kärnor åtskilda med fibrösa, kärlrika väggar. Neuroblastom kan vara kopplade till opsokloniskt-myokloniskt syndrom.

Engelsk definition

A common neoplasm of early childhood arising from neural crest cells in the sympathetic nervous system, and characterized by diverse clinical behavior, ranging from spontaneous remission to rapid metastatic progression and death. This tumor is the most common intraabdominal malignancy of childhood, but it may also arise from thorax, neck, or rarely occur in the central nervous system. Histologic features include uniform round cells with hyperchromatic nuclei arranged in nests and separated by fibrovascular septa. Neuroblastomas may be associated with the opsoclonus-myoclonus syndrome. (From DeVita et al., Cancer: Principles and Practice of Oncology, 5th ed, pp2099-2101; Curr Opin Oncol 1998 Jan;10(1):43-51)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neuroblastomas