Nephrotic Syndrome

Nefrotiskt syndrom

Svensk definition

Ett tillstånd kännetecknat av allvarlig proteinuri, mer än 3,5 g per dag hos en normal vuxen. En sådan ansenlig förlust av protein via urin leder till komplikationer som hypoproteinemi, allmänt ödem, hypertoni och hyperlipidemier. Sjukdomstillstånd förenade med njursyndrom ger vanligen upphov till kronisk njurfunktionssvikt.

Engelsk definition

A condition characterized by severe PROTEINURIA, greater than 3.5 g/day in an average adult. The substantial loss of protein in the urine results in complications such as HYPOPROTEINEMIA; generalized EDEMA; HYPERTENSION; and HYPERLIPIDEMIAS. Diseases associated with nephrotic syndrome generally cause chronic kidney dysfunction.

Svenska synonymer

Njursyndrom

Engelska synonymer

Nephrotic Syndromes Syndrome, Nephrotic Syndromes, Nephrotic