Nordefrin

Nordefrin

Svensk definition

Ett norepinefrinderivat som används som kärlsammandragande medel.

Engelsk definition

A norepinephrine derivative used as a vasoconstrictor agent.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

alpha-Methylnoradrenaline alpha Methylnoradrenaline Norephrine 4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol 3,4-Dihydroxynorephedrine 3,4 Dihydroxynorephedrine alpha-Methylnorepinephrine alpha Methylnorepinephrine Corbadrine Levonordefrin Methylnorepinephrine Neo-Cobefrin Neo Cobefrin NeoCobefrin Nordefrin, (R*,S*)-Isomer 4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol, (R*,S*)-Isomer Nordefrin Hydrochloride, (R*,R*)-(+,-)-Isomer 4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol Hydrochloride, (R*,R*)-(+,-)-Isomer Nordefrin Hydrochloride, (R*,S*)-(+,-)-Isomer 4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol Hydrochloride, (R*,S*)-(+-)-Isomer Nordefrin Tartrate, (R*,R*), (R*,R*) Isomer 4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol Tartrate, (R*,R*), (R*,R*)-Isomer Nordefrin Tartrate, (R*,S*), (R*,R*) Isomer 4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol Tartrate, (R*,S*), (R*,R*)-Isomer Nordefrin, (R*,R*)-Isomer 4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol, (R*,R*)-Isomer Cobefrine Nordefrin Hydrochloride Hydrochloride, Nordefrin