Meiosis

Meios

Svensk definition

Reduktionsdelning av cellkärnan under könscellernas tillkomst. Två på varandra följande cellkärnedelningar efter en enda dubblering av kromosomerna resulterar i dotterceller med hälften så många kromosomer som i ursprungscellerna.

Engelsk definition

A type of CELL NUCLEUS division, occurring during maturation of the GERM CELLS. Two successive cell nucleus divisions following a single chromosome duplication (S PHASE) result in daughter cells with half the number of CHROMOSOMES as the parent cells.

Svenska synonymer

Reduktionsdelning

Engelska synonymer

Meioses M Phase, Meiotic Meiotic M Phase M Phases, Meiotic Meiotic M Phases Phase, Meiotic M Phases, Meiotic M