Prophase

Profas

Svensk definition

Profas är den första fasen i delningen av cellkärna då kromosomerna blir synliga, cellkärnan börjar tappa sin identitet, mitotisk apparat blir synlig och centrioler (centralkroppar) migrerar åt motsatta poler.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Prophases