Meiotic Prophase I

Meiotisk profas I

Svensk definition

Det första fasen i den första cellkärnedelningen (meios I), under vilken kromosomsegregation sker. Profasen är indelad i fem stadier: leptoten, zygoten, pachyten, diploten och diakines

Engelsk definition

The prophase of the first division of MEIOSIS (in which homologous CHROMOSOME SEGREGATION occurs). It is divided into five stages: leptonema, zygonema, PACHYNEMA, diplonema, and diakinesis.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Prophase I, Meiotic Meiotic Prophase 1 Prophase 1 Prophase I Leptotene Stage Stage, Leptotene Diplotene Stage Stage, Diplotene Diplonema Diplonemas Zygotene Stage Stage, Zygotene Stages, Zygotene Zygotene Stages Zygonema Zygonemas Diakinesis Diakineses