Mastocytosis

Mastocytos

Svensk definition

En heterogen grupp sjukdomstillstånd som kännetecknas av en onormal ökning av mastceller i huden (kutan mastocytos), i andra vävnader än huden, inklusive flerorgansengagemang (systemisk mastocytos) eller i fasta tumörer (mastocytom).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mastocytoses Mast Cell Activation Syndrome Mast Cell Activation Disease Mast Cell Activation Syndromes Mast Cell Disease Mast Cell Diseases Mast-Cell Disease Mast-Cell Diseases