Leiomyoma

Leiomyom

Svensk definition

En godartad tumör som utgår från glatt muskelvävnad, även kallad fibroid tumör. De uppträder sällan utanför livmodern eller mag-tarmkanalen, men kan förekomma i huden och underhudsvävnaden, varvid tumören förmodligen utgår från glatt muskulatur i de små blodkärlen i dessa vävnader.

Engelsk definition

A benign tumor derived from smooth muscle tissue, also known as a fibroid tumor. They rarely occur outside of the UTERUS and the GASTROINTESTINAL TRACT but can occur in the SKIN and SUBCUTANEOUS TISSUE, probably arising from the smooth muscle of small blood vessels in these tissues.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Leiomyomas Fibroid Tumor Fibroid Tumors Tumor, Fibroid Tumors, Fibroid Fibromyoma Fibromyomas Fibroid Fibroids Fibroid Uterus Uterus, Fibroid Fibroma, Uterine Fibromas, Uterine Uterine Fibroma Uterine Fibromas Fibroids, Uterine Fibroid, Uterine Uterine Fibroid Uterine Fibroids Leiomyoma, Uterine