Angiomyoma

Angiomyom

Svensk definition

En subkutan typ av leiomyom med ursprung i glatt muskulatur och som vanligen förekommer som solitära, nodformade, ibland smärtande, tumörer på benen hos medelålders kvinnor.

Engelsk definition

A benign tumor consisting of vascular and smooth muscle elements.

Svenska synonymer

Angioleiomyom

Engelska synonymer

Angiomyomas Leiomyoma, Vascular Leiomyomas, Vascular Vascular Leiomyoma Vascular Leiomyomas Angioleiomyoma Angioleiomyomas