Leiomyoma, Epithelioid

Epitelioid leiomyom

Svensk definition

En förhållandevis sällsynt tumör av glatt muskelvävnad som oftast förekommer i mag-tarmkanalens väggar, särskilt i magen. Den liknar andra tumörer av glatt muskulatur, men kan bli mycket stor och blödande och uppvisa områden med cystor. Enkel excision är oftast en effektiv behandling.

Engelsk definition

A relatively rare smooth muscle tumor found most frequently in the wall of the gastrointestinal tract, especially in the stomach. It is similar to other smooth muscle tumors but may become very large and hemorrhage and exhibit small cystic areas. Simple excision is almost always curative. (From Dorland, 27th ed; DeVita Jr et al., Cancer: Principles & Practice of Oncology, 3d ed, p1354)

Svenska synonymer

Leiomyom, epitelioid Leiomyoblastom

Engelska synonymer

Epithelioid Leiomyoma Epithelioid Leiomyomas Leiomyomas, Epithelioid Leiomyoblastoma Leiomyoblastomas