Keratins

Hornämnen

Svensk definition

En klass fibrösa proteiner eller skleroproteiner av betydelse både som strukturproteiner och för studiet av proteinsammansättning. Denna proteintyp utgör huvudbeståndsdelen av epidermis, hår, naglar, hornvävnad och den organiska grundmassan i tandemalj. Två huvudformer har beskrivits: alfakeratin, vars peptidstomme bildar en alfahelix (högerspiral), och betakeratin, vars stomme har en sicksack- eller veckad struktur.

Engelsk definition

A class of fibrous proteins or scleroproteins that represents the principal constituent of EPIDERMIS; HAIR; NAILS; horny tissues, and the organic matrix of tooth ENAMEL. Two major conformational groups have been characterized, alpha-keratin, whose peptide backbone forms a coiled-coil alpha helical structure consisting of TYPE I KERATIN and a TYPE II KERATIN, and beta-keratin, whose backbone forms a zigzag or pleated sheet structure. alpha-Keratins have been classified into at least 20 subtypes. In addition multiple isoforms of subtypes have been found which may be due to GENE DUPLICATION.

Svenska synonymer

Keratiner Alfa-keratin Glykosylerad keratin Keratin-associerade proteiner

Engelska synonymer

Keratin Cytokeratin Keratin, Glycosylated Glycosylated Keratin Keratin-Associated Proteins Keratin Associated Proteins Keratin Associated Protein Associated Protein, Keratin Protein, Keratin Associated alpha-Keratin alpha Keratin