Intermediate Filaments

Intermediära filament

Svensk definition

Cytoplasmatrådar som i diameterstorlek (ca 10 nm) befinner sig mellan mikrofilament och mikrotubuli. De kan vara sammansatta av en rad olika proteiner och bilda en ring kring cellkärnan.

Engelsk definition

Cytoplasmic filaments intermediate in diameter (about 10 nanometers) between the microfilaments and the microtubules. They may be composed of any of a number of different proteins and form a ring around the cell nucleus.

Svenska synonymer

Tonofilament Intermediärfilament Neurofilament

Engelska synonymer

Filament, Intermediate Filaments, Intermediate Intermediate Filament Neurofilaments Neurofilament Tonofilaments Tonofilament