Immunoglobulin D

Immunglobulin D

Svensk definition

Ett immunglobulin som svarar för mindre än 1% av Ig-mängden i plasma. Det finns på cellmembranet på många cirkulerande B-lymfocyter.

Engelsk definition

An immunoglobulin which accounts for less than 1% of plasma immunoglobulin. It is found on the membrane of many circulating B LYMPHOCYTES.

Svenska synonymer

IgD IgD1 IgD2

Engelska synonymer

IgD IgD1 IgD2