Immunoglobulin delta-Chains

Immunglobulin, deltakedja

Svensk definition

Tunga kedjor i Fab- och Fc-fragmenten hos immunglobulin D, med en molekylvikt av ca 64 kD. De innehåller ungefär 500 aminosyrarester ordnade i fyra domäner, och har en oligosackariddel som är kovalent bunden till Fc-fragmentet.

Engelsk definition

The class of heavy chains found in IMMUNOGLOBULIN D. They have a molecular weight of approximately 64 kDa and they contain about 500 amino acid residues arranged in four domains and an oligosaccharide component covalently bound to the Fc fragment constant region.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Immunoglobulin delta Chains delta-Chains, Immunoglobulin delta Immunoglobulin Heavy Chains delta Immunoglobulin Heavy Chain Immunoglobulin delta-Chain Immunoglobulin delta Chain delta-Chain, Immunoglobulin Immunoglobulins, delta-Chain Immunoglobulins, delta Chain Ig delta Chains Chains, Ig delta delta Chains, Ig delta-Chain Immunoglobulins delta Chain Immunoglobulins