Hypoglycins

Hypoglyciner

Svensk definition

Hypoglyciner består av metylencyklopropylalanin och närbesläktade ämnen i de omogna frukterna av akee-växten (Blighia sapida); hypoglycin B är gamma-glutamylvarianten av hypoglycin A. De är mycket giftiga och fosterskadande, och förorsakar blodsockerfall pga störning i fettsyra- och leucinomsättningen, vilket leder till kräkningar, leverskada, svåra krampanfall och död. Syndromet kallas jamaikansk kräksjuka.

Engelsk definition

Methylene cyclopropyl alanine and congeners isolated from the unripe edible fruit of the AKEE plant (BLIGHIA SAPIDA). Hypoglycin B is the gamma-glutamyl congener of hypoglycin A. They are very toxic and teratogenic, causing a syndrome called Jamaican vomiting sickness that includes a fall in blood glucose due to the interference of FATTY ACIDS and LEUCINE metabolism which leads to VOMITING, liver damage, CONVULSIONS and DEATH.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.