Hypertension, Pulmonary

Lunghypertoni

Svensk definition

Ökat kärlmotstånd i lungornas cirkulationssystem, oftast till följd av hjärtsjukdom eller lungsjukdom.

Svenska synonymer

Hypertension, pulmonell

Engelska synonymer

Pulmonary Hypertension