Hydronephrosis

Hydronefros

Svensk definition

Utvidgning av njurbäckenet och njurkalkarna pga urinstockning (vattennjure), till följd av hinder i urinledaren, med åtföljande atrofi av njurens parenkymvävnad.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hydronephroses