Hydrocodone

Hydrokodon

Svensk definition

Narkotiskt smärtstillande medel besläktat med kodein, men potentare och mer beroendeframkallande efter vikt. Det används också som hostdämpande medel.

Engelsk definition

Narcotic analgesic related to CODEINE, but more potent and more addicting by weight. It is used also as cough suppressant.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hydrocodon Dihydrocodeinone Dicodid Robidone Hydrocodone Bitartrate Hydrocodone Tartrate (1:1), Hydrate (2:5) Hydrocodeinonebitartrate Hydrocon Codinovo Hycodan Hycon