Codeine

Kodein

Svensk definition

Ett opiumliknande, smärtstillande medel besläktat med morfin, men med svagare smärtstillande egenskaper och med svagt lugnande effekt. Det har även hostdämpande verkan.

Engelsk definition

An opioid analgesic related to MORPHINE but with less potent analgesic properties and mild sedative effects. It also acts centrally to suppress cough.

Svenska synonymer

Ardinex Kodeinfosfat N-metylmorfin

Engelska synonymer

Morphinan-6-ol, 7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methyl-, (5alpha,6alpha)- N-Methylmorphine N Methylmorphine Isocodeine Codeine Phosphate Ardinex