Hemophilia A

Blödarsjuka

Svensk definition

Den klassiska hemofilin som beror på brist på faktor VIII. Det är en ärftlig blodlevringssjukdom, vars kännetecken är benägenhet för ständig blödning.

Engelsk definition

The classic hemophilia resulting from a deficiency of factor VIII. It is an inherited disorder of blood coagulation characterized by a permanent tendency to hemorrhage.

Svenska synonymer

Hemofili A Klassisk hemofili Faktor VIII-brist Medfödd faktor 8-brist

Engelska synonymer

Hemophilia As Hemophilia, Classic Hemophilia Hemophilia A, Congenital Congenital Hemophilia A Congenital Hemophilia As Hemophilia As, Congenital Classic Hemophilia Classic Hemophilias Hemophilias, Classic Haemophilia Autosomal Hemophilia A As, Autosomal Hemophilia Autosomal Hemophilia As Hemophilia A, Autosomal Hemophilia As, Autosomal Factor VIII Deficiency Factor 8 Deficiency, Congenital Factor VIII Deficiency, Congenital Deficiency, Factor VIII