Factor VIII

Faktor VIII

Svensk definition

Blodkoagulationsfaktor VIII, en antihemofilifaktor som utgör en del av faktor VIII/von Willebrandfaktorkomplexet. Faktor VIII produceras i levern och har sin verkan i den inre koagulationsprocessen. Den tjänar som kofaktor vid faktor X-aktivering, vilken påtagligt förstärks genom små mängder trombin.

Engelsk definition

Factor VIII of blood coagulation. Antihemophilic factor that is part of the factor VIII/von Willebrand factor complex. Factor VIII is produced in the liver and acts in the intrinsic pathway of blood coagulation. It serves as a cofactor in factor X activation and this action is markedly enhanced by small amounts of thrombin.

Svenska synonymer

Hemofil M Monoclate Koagulationsfaktor VIII Antihemofil faktor A

Engelska synonymer

Factor 8 Coagulation Factor VIII Thromboplastinogen Blood Coagulation Factor VIII Factor Eight Hyatt-C Hyatt C HyattC Hyate-C Hyate C HyateC Factor VIIIC Factor 8 C F VIII-C F VIII C Factor VIII Coagulant Antigen Factor VIII Clotting Antigen Factor VIII Procoagulant Activity