Glomerulonephritis, IGA

Glomerulonefrit, IgA

Svensk definition

Kronisk form av glomerulonefrit, kännetecknad av återkommande hematuri och en aning proteinuri, och med avlagring av IgA i mesangiet i njurarnas filtreringsnystan. Sjukdomstillståndet är vanligast hos unga män.

Svenska synonymer

IGA glomerulonefrit

Engelska synonymer

Glomerulonephritides, IGA Berger's Disease Bergers Disease IGA Glomerulonephritis IGA Nephropathy Immunoglobulin A Nephropathy Nephropathy, Immunoglobulin A Nephritis, IGA Type IGA Type Nephritis Nephropathy, IGA Berger Disease Iga Nephropathy 1 Nephropathy 1, Iga