Genetics, Medical

Medicinsk genetik

Svensk definition

En underordnad gren av humangenetiken som är förenad med en pålitlig förutsägelse av vissa sjukdomstillstånd som följd av härkomst och/eller genetisk uppsättning hos en individ eller någon förälder eller tänkbara föräldrar.

Engelsk definition

A subdiscipline of human genetics which entails the reliable prediction of certain human disorders as a function of the lineage and/or genetic makeup of an individual or of any two parents or potential parents.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Medical Genetics