Diseases in Twins

Sjukdomar bland tvillingar

Svensk definition

Sjukdomstillstånd hos tvillingar, den ena eller båda, när som helst under levnadstiden.

Engelsk definition

Disorders affecting TWINS, one or both, at any age.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Diseases in Twin Twin, Diseases in Twins, Diseases in in Twin, Diseases in Twins, Diseases