Genetic Counseling

Genetisk rådgivning

Svensk definition

Förmedling av information och råd till individer eller familjer om ärftliga sjukdomar som kan drabba dem. Syftet är att hjälpa dem fatta kunskapsunderbyggda beslut om samlevnad och barn och andra hälsofrågor utifrån information om den ärftliga sjukdomen, tillgängliga diagnostiska metoder, och behandling. Ofta ingår även psykosocialt stöd.

Engelsk definition

An educational process that provides information and advice to individuals or families about a genetic condition that may affect them. The purpose is to help individuals make informed decisions about marriage, reproduction, and other health management issues based on information about the genetic disease, the available diagnostic tests, and management programs. Psychosocial support is usually offered.

Svenska synonymer

Prenatal genetisk rådgivning Prenatal genetisk vägledning Genetisk vägledning

Engelska synonymer

Counseling, Genetic Genetic Counseling, Prenatal Prenatal Genetic Counseling