Follow-Up Studies

Uppföljningsstudier

Svensk definition

Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.

Engelsk definition

Studies in which individuals or populations are followed to assess the outcome of exposures, procedures, or effects of a characteristic, e.g., occurrence of disease.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Follow Up Studies Follow-Up Study Studies, Follow-Up Study, Follow-Up Followup Studies Followup Study Studies, Followup Study, Followup