Ectodermal Dysplasia

Ektodermal dysplasi

Svensk definition

En samling ärftliga sjukdomstillstånd i vävnader och strukturer med ursprung i det embryonala ektodermet. De utmärker sig genom uppträdande av missbildningar hos nyfödda och med involvering av såväl epidermis som hudbihang. Vanligtvis är de diffusa och inte progredierande. Flera olika former finns, inklusive anhidrotiska och hidrotiska dysplasier, fokal hudhypoplasi och medfödd hudaplasi (aplasia cutis congenita).

Engelsk definition

A group of hereditary disorders involving tissues and structures derived from the embryonic ectoderm. They are characterized by the presence of abnormalities at birth and involvement of both the epidermis and skin appendages. They are generally nonprogressive and diffuse. Various forms exist, including anhidrotic and hidrotic dysplasias, FOCAL DERMAL HYPOPLASIA, and aplasia cutis congenita.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dysplasia, Ectodermal Dysplasias, Ectodermal Ectodermal Dysplasias Ectodermal Defect, Congenital Congenital Ectodermal Defect Congenital Ectodermal Defects Defects, Congenital Ectodermal Ectodermal Defects, Congenital Defect, Congenital Ectodermal Aplasia Cutis Congenita Aplasia Cutis Congenita, Nonsyndromic Hidrotic Ectodermal Dysplasia Dysplasia, Hidrotic Ectodermal Dysplasias, Hidrotic Ectodermal Hidrotic Ectodermal Dysplasias Hydrotic Ectodermal Dysplasia Dysplasia, Hydrotic Ectodermal Dysplasias, Hydrotic Ectodermal Ectodermal Dysplasia, Hydrotic Ectodermal Dysplasias, Hydrotic Hydrotic Ectodermal Dysplasias Ectodermal Dysplasia, Hidrotic Clouston Hidrotic Ectodermal Dysplasia Hidrotic Ectodermal Dysplasia, Autosomal Dominant Clouston Syndrome Syndrome, Clouston Ectodermal Dysplasia 2, Hidrotic Autosomal Dominant Hidrotic Ectodermal Dysplasia Clouston's Hidrotic Ectodermal Dysplasia Clouston's Syndrome Cloustons Syndrome Syndrome, Clouston's Ectodermal Dysplasia, Hidrotic, Autosomal Dominant Anhidrotic Ectodermal Dysplasia Anhidrotic Ectodermal Dysplasias Dysplasia, Anhidrotic Ectodermal Dysplasias, Anhidrotic Ectodermal Ectodermal Dysplasia, Anhidrotic Ectodermal Dysplasias, Anhidrotic Ectodermal Dysplasia Anhidrotic Anhidrotic, Ectodermal Dysplasia Anhidrotics, Ectodermal Dysplasia Dysplasia Anhidrotic, Ectodermal Dysplasia Anhidrotics, Ectodermal Ectodermal Dysplasia, Anhydrotic Anhydrotic Ectodermal Dysplasia Anhydrotic Ectodermal Dysplasias Dysplasia, Anhydrotic Ectodermal Dysplasias, Anhydrotic Ectodermal Ectodermal Dysplasias, Anhydrotic