Ellis-Van Creveld Syndrome

Ellis-Van Crevelds syndrom

Svensk definition

Dvärgväxt i kombination med bristande utveckling av hud, hår och tänder, polydaktyli och septumdefekt i hjärtat.

Engelsk definition

Dwarfism occurring in association with defective development of skin, hair, and teeth, polydactyly, and defect of the cardiac septum. (Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ellis Van Creveld Syndrome Syndrome, Ellis-Van Creveld Ellis-Van Creveld Dysplasia Dysplasia, Ellis-Van Creveld Ellis Van Creveld Dysplasia Mesoectodermal Dysplasia Dysplasia, Mesoectodermal Mesoectodermal Dysplasias Chondroectodermal Dysplasia Chondroectodermal Dysplasias Dysplasia, Chondroectodermal