Dimethindene

Dimetinden

Svensk definition

En histamin H1-antagonist. Medlet används vid överkänslighetsreaktioner, rinit, klåda och i vissa förkylningspreparat.

Engelsk definition

A histamine H1 antagonist. It is used in hypersensitivity reactions, in rhinitis, for pruritus, and in some common cold remedies.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dimetindene Dimethpyrindene Dimethindene Maleate Maleate, Dimethindene Fenistil Forhistal