Cell Nucleus

Cellkärna

Svensk definition

En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.

Engelsk definition

Within a eukaryotic cell, a membrane-limited body which contains chromosomes and one or more nucleoli (CELL NUCLEOLUS). The nuclear membrane consists of a double unit-type membrane which is perforated by a number of pores; the outermost membrane is continuous with the ENDOPLASMIC RETICULUM. A cell may contain more than one nucleus. (From Singleton & Sainsbury, Dictionary of Microbiology and Molecular Biology, 2d ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cell Nuclei Nuclei, Cell Nucleus, Cell