Macronucleus

Makronukleus

Svensk definition

Den större av två typer av cellkärnor i flimmerhårsförsedda protozoer. Den utgör den transkriptionsverksamma kärnan i de vegetativa cellerna, till skillnad från den mindre och transkriptionsinaktiva reproduktionsmikrokärnan.

Engelsk definition

The larger of two types of nuclei in ciliate protozoans. It is the transcriptionally active nucleus of the vegetative cells as distinguished from the smaller transcriptionally inert GERMLINE MICRONUCLEUS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Macronuclei